In biển Pano - BPN06

2VNĐ0 VNĐ
  • Số lượng 1000 quyển
  • Kích thước A4
  • Giấy bìa Couches 250gsm
  • Giấy ruột Couches 150gsm
  • Màu in 4 màu
  • Gia công Bìa cán bóng (mờ) ghim gáy, cắt xén thành phẩm

Thông tin sản phẩm

a


Copyright @ 2017 Pixeland . All rights reserved.